هنر در خانه - سوزندوزی
سوزندوزی ایرانی /دوخت فرایز

سوزندوزی ایرانی /دوخت فرایز

دوخت فرایز یکی از دوختهای زیبای بلوچی است که دوخت آن امروزه کمتر رواج دارد ولی سوزندوزی آن بسیار آسان و زیباست.
۱۳۹۵/۱۰/۱۸
سوزندوزی ایرانی / پیلوار دوزی

سوزندوزی ایرانی / پیلوار دوزی

در زبان محلی "پلیوار" به معنی پلی وار یا دیوار یا پل مانند معنی می شود.
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
ابریشم دوزی برجسته

ابریشم دوزی برجسته

ابریشم دوزی برجسته یکی از دوخت های ناب و زیبا است که در این جا آموزش و طرح هایی از آن ارائه می شود .
۱۳۹۵/۰۷/۲۵
ابریشم دوزی پرنده

ابریشم دوزی پرنده

برای آشنایی شما با ابریشم دوزی پرنده چند نمونه ابریشم دوزی پرنده را با رنگ بندیهای خاص تقدیم حضور سبزتان می نماییم .
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
سوزندوزی ترکمن

سوزندوزی ترکمن

این هنر تاریخچه ای کهن در تاریخ سرزمین کشورمان دارد.
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
خامه دوزی

خامه دوزی

در ادامه مباحث ابریشم دوزی در مورد هنر زیبای خامه دوزی زابل مطالب و تصاویری ناب خدمتتان ارائه خواهیم نمود که امیدواریم با آموزش این هنر کارهای زیبایی را خلق نمایید.
۱۳۹۵/۰۶/۱۸